क्वय्‌र मिसा गौरबयाः

थ्व च्वसु थुपिं भासं नं ब्वनादिसँ : अङ्ग्रेजि भाय्खय् भाय्, नेपाः भाय् (प्रचलित नेपाल लिपिं)

मार्च ८ तारिख खुन्हु हनिंगु मिसा दिं खुन्हु हे क्वय्‌र मिसा गौरबयाः न्याइ । नेसं ११३९ निसें जिम्सं मूधाःया मिसा अधिकार आन्दोलन नापं नापं थुकेया ग्वसाः ग्वयाच्वनागु खः । र्यालि उखुन्हु सुथसिया ७:०० ताःइलय् येँय् भृकुटीपण्डपय् मुनिं ।

क्वय्‌र मिसा गौरबयाःया नितिं थुगु धेध्वः (hashtag)त छ्यलादिसँ । :-

  • #NepalWomxnPride
  • NeWoP(दँ), गथेकि सन् २०२१यागु नितिं – #NeWoP2021

बुखँ

  • वयेत्यंगु क्वय्‌र मिसा गौरबयाः नेसं ११४१ चिल्ला २०, विसं २०७७ फागुन २४, सन् २०२१ मार्च ८ (सोमबाः)

फेसबुक ज्याझ्वः